ONE online academie

Welkom bij de online academie van praktijk ONE. De academie is nog in ontwikkeling. Op deze pagina vind je meer informatie over doel en inhoud van de (aankomende) programma's.

De online programma’s die hier binnenkort worden aangeboden zijn bedoeld om jou te ondersteunen bij jouw innerlijke groei en ontwikkeling en het veranderen van jouw klachten. Het specifieke doel is om kennis en inzichten in jezelf en in jouw klachten te vergroten en om een bewustwordingsproces in gang te zetten van waaruit jij anders gaat kijken, denken en doen. Een online programma kan een goede oplossing zijn als je eerst zelf aan jouw klachten wilt werken. Je volgt een programma dan op eigen kracht via zelfstudie. Een online programma kan echter ook een mooie aanvulling zijn op een individueel behandeltraject in de praktijk. De programma's kun je volgen in je eigen tijd, in je eigen tempo en in jouw eigen omgeving.

Ieder programma bestaat standaard uit:

  • Modules/lessen bestaande uit video’s en presentaties
  • Werkboek met bewustwordingsvragen en opdrachten
  • Aanvullende oefeningen en uitwerkformats
  • 1 of meer individuele consulten (afhankelijk van de grootte van het programma)
 

Aan onderstaande programma's wordt momenteel gewerkt. WIl je hier meer informatie over neem dan contact op.