Privacy, kwaliteit & gegevensverwerking

Praktijk One heeft conform de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal voorwaarden en reglementen opgesteld. Hierin kun je o.a. lezen welke informatie wordt verwerkt en hoe er met persoonsgegevens en privacy wordt omgegaan.