Bedrijfscounseling & consultancy aan (startende) ondernemers

Psychische klachten hebben gevolgen voor jouw ondernemerschap
Als je als (startende) ondernemer psychische klachten ontwikkelt of om andere redenen vastloopt kan dat gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Immers is jouw bedrijf een reflectie van jezelf en als jij niet lekker in je vel zit is dit terug te zien in jou, in jouw ondernemerschap en dus ook in jouw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het effect dat jouw klachten hebben op de keuzes die je maakt of juist niet maakt, op de manier waarop je denkt, op de manier waarop je met situaties en met anderen omgaat of het effect op jouw motivatie, creativiteit en inspiratie. Het is daarom belangrijk dat je als ondernemer ook zorgt voor jouw 'innerlijke gezondheid'. Want succesvol ondernemerschap komt van binnenuit en niet van buitenaf.

Vaak hebben psychische klachten een diepere oorzaak waardoor emotionele blokkades ontstaan. Deze emotionele blokkades zorgen ervoor dat je je op een andere manier gaat gedragen. Dat je niet meer voluit leeft en onderneemt maar dat je jezelf juist (vaak onbewust) af gaat remmen en beperkt. Het is daarom goed om deze diepere oorzaak duidelijk te krijgen en deze op te lossen zodat de emotionele energie weer kan gaan stromen en de weg weer vrij komt voor levenslust, geluk, nieuwe energie, vertrouwen, nieuwe ideeën en inspiratie. Hierdoor kan ook jouw onderneming weer gaan 'stromen'.

In je ondernemerschap kun je vastlopen als gevolg van:

 • Triggers en valkuilen waar je niet goed mee om kunt gaan
 • Privé situaties zoals: relatieproblemen, rouw of andere gebeurtenissen met een grote emotionele impact
 • Nog niet ontwikkelde vaardigheden
 • Levensthema's zoals afwijzing, mishandeling, onderdrukking, emotionele verwaarlozing, hechtingsproblematiek
 • Opvoedingsissues / systemische belasting
 • (oude) patronen die jou en jouw ondernemerschap in de weg staan
 • Niet effectieve communicatiestijl
 • Niet effectieve leiderschapsstijl
 • Belemmerende overtuigingen
 • Angst en onzekerheid
 • Moeite hebben met keuzes maken
 • Zelf sabotage
 • Perfectionisme / innerlijke criticus

 

Ondernemen nieuwe stijl

Ondernemen 'nieuwe stijl' gaat over ondernemen vanuit je hart. Over doen wat past bij- en klopt met jou als mens in jouw ondernemerschap. Ondernemen waarbij je hart, hoofd en buik met elkaar laat samenwerken en gebruik maakt van hun kwaliteiten. Werken vanuit flow en moeiteloosheid i.p.v. te hard werken, meedeinen i.p.v. strijden en verzetten, met de stroom meegaan i.p.v. tegen de stroom in zwemmen, ondernemen vanuit een hoger doel i.p.v. alleen maar vanuit financieel gewin.

Om dit te kunnen vraagt dat dat je anders naar jezelf, naar het leven en naar het ondernemerschap gaat kijken. Het vraagt dat je aan de slag gaat met jouw blokkades, dat je werkt aan jouw innerlijke ontwikkeling en 'psychohygiëne'. Het vraagt ook een vorm van ondernemen waarbij je meer gebruik gaat maken van de wetmatigheden van het leven. Zoals: de wet van aantrekken en afstoten, de wet van oorzaak en gevolg, de wet van energie en resonantie. Het vraagt ook een 'begrijpen' van processen en cycli en een weten wanneer iets los te laten, wanneer niet(s) te doen en wanneer juist te handelen. Handelen vanuit wijsheid i.p.v. ego en wilskracht.


Ben jij ondernemer en herken jij je in bovenstaande? Wil je graag jezelf eens onder de loep nemen en blokkades die jou beperken in jouw ondernemerschap opheffen of nieuwe vaardigheden leren zodat je je weer vrij kunt voelen om op jou eigen unieke wijze te ondernemen? Dan ben je van harte welkom!