Bedrijfscounseling

Iedere organisatie is gebaat bij gezonde en goed functionerende medewerkers die zich prettig voelen op hun werkplek, Als er dan klachten ontstaan die gevolgen hebben voor het goed functioneren van een medewerker wilt u als werkgever (langdurig) ziekteverzuim zo kort mogelijk houden en het liefst voorkomen. Een goede en passende begeleiding bij (dreigend) ziekteverzuim is dan van groot belang.

Bedrijfscounseling biedt kortdurende, praktische en oplossingsgerichte begeleiding aan werknemers met psychosociale (werk gerelateerde) klachten.

Doel bedrijfscounseling

 • (langdurige) uitval te voorkomen
 • herintreding / reïntegratie te bespoedigen
 • (gewenste) vaardigheden aan te leren of verder te ontwikkelen
 • werkprestaties te verbeteren


Waar kan bedrijfscounseling bij worden ingezet

 • Stress, overspannenheid en burnout
 • Psychosomatische klachten
 • Vastlopen in functioneren door problemen met de aard van de werkzaamheden
 • Hanteren van conflicten
 • Problemen in de werkhouding
 • Problemen met communiceren
 • Motivatieproblemen (ontevreden zijn, vaak als gevolg van reorganisatie en wijziging van taken)
 • Privé gerelateerde problemen die invloed hebben op het werk
 • Pestgedrag en gepest worden op het werk
 

De voordelen van bedrijfscounseling

 • Laagdrempelig en toegankelijk
 • Kortdurend, praktisch en oplossingsgericht
 • Kostenbesparend: voorkomen of terugdringen van (langdurige) uitval, bespoedigen van herintreding
 • Verhoogt productiviteit, vitaliteit en professionaliteit van uw medewerkers
 • Effectief: door toepassing van meerdere begeleidingswijzen kan begeleiding op maat worden geboden die aansluit op uw werknemer als persoon, diens klacht en diens werkomgeving
 • Brede kijk: er wordt niet alleen gekeken naar het persoonlijk aspect van uw medewerker maar ook naar aspecten van het systeem waarin uw medewerker functioneert (de werkomgeving en de organisatie)
 • Kennis en ervaring vanuit een breed werkterrein: persoonlijke psychosociale problematiek, werk gerelateerde problematiek, en relatie- problematiek
 • Een uitgebreid doorverwijsnetwerk naar andere specialistische vormen van hulpverlening.

Informatie/aanmelden

Informatief gesprek

Als u overweegt bedrijfscounseling in te schakelen voor uw medewerker(s) maar u twijfelt of deze begeleiding voldoende aansluit op datgene waar u hulp voor wilt, kunt u (of uw medewerker) vrijblijvend en kosteloos een oriënterend/informatief gesprek aanvragen van maximaal 45 minuten. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen of mailen.

Kosten

De kosten voor bedrijfscounseling kunnen verschillen, afhankelijk van de diensten waar u gebruik van wilt maken. U kunt hierover vrijblijvend informatie aanvragen of een offerte laten opstellen.

Procedure bij aanmelding

Als u een medewerker wilt aanmelden vindt er eerst een gesprek plaats waarin afspraken gemaakt worden over het doel van de begeleiding, het aantal consulten en eventuele terugkoppelingen. Op basis hiervan ontvangt u een offerte. Als u hiermee akkoord gaat worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Na ondertekening hiervan kan gestart worden met de begeleiding. Uw medewerker kan vervolgens zelf contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak.